USB-PD SSR Controller(QR)
USB-PD SSR Controller(QR)
 • Buy SC3021x
  Part Number SC3021x
  Standby <30mW
  Fsw_Max 170kHz
  Control Mode QR/DCM
  HV_Pin BIN/BOUT 105Vdc / 90Vdc
  X-Cap Discharge A
  ZCD_OVP 4.45V
  Adaptive OCP A
  Package SSOP10
 • Buy SC3022x
  Part Number SC3022x
  Standby <30mW
  Fsw_Max 170kHz
  Control Mode QR/DCM
  HV_Pin BIN/BOUT 105Vdc / 90Vdc
  X-Cap Discharge A
  ZCD_OVP 4.45V
  Adaptive OCP A
  Package SSOP10
 • Buy SC3023x
  Part Number SC3023x
  Standby <30mW
  Fsw_Max 170kHz
  Control Mode QR/DCM
  HV_Pin BIN/BOUT 105Vdc / 90Vdc
  X-Cap Discharge A
  ZCD_OVP 4.45V
  Adaptive OCP /
  Package SSOP10
 • Buy SC3050
  Part Number SC3050
  Standby <30mW
  Fsw_Max 175kHz
  Control Mode QR/DCM
  HV_Pin BIN/BOUT 105Vdc / 90Vdc
  X-Cap Discharge /
  ZCD_OVP 4.45V
  Adaptive OCP /
  Package QFN5x6-14
 • Buy SC3056
  Part Number SC3056
  Standby <30mW
  Fsw_Max 175KHz
  Control Mode QR/DCM
  HV_Pin BIN/BOUT 105Vdc / 90Vdc
  X-Cap Discharge /
  ZCD_OVP 4.45V
  Adaptive OCP /
  Package QFN5x6-14
扫码关注微信
联系我们Contact us
地址:上海市浦东新区晨晖路1000号
客服电话:021-58309616
企业邮箱:sc-sales-service@southchip.com
Copyright ©2018-2020 上海南芯半导体科技有限公司
犀牛云提供云计算服务