Battery Protector
Battery Protector

单/多节锂电池保护芯片,超低Rdson,提供过充保护、过放保护、短路保护等功能


 • Buy SC5510A
  Part Number SC5510A
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 8A
  IOCC 8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package QFN 2×2
 • Buy SC5510B
  Part Number SC5510B
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.425V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.8V
  Vodv
  hysteresis
  200mV
  IODC 8A
  IOCC 8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510C
  Part Number SC5510C
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.8V
  Vodv
  hysteresis
  200mV
  IODC 8A
  IOCC 8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510D
  Part Number SC5510D
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.425V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 8A
  IOCC 8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510E
  Part Number SC5510E
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.275V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 7A
  IOCC 6A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510EH
  Part Number SC5510EH
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.275V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 7A
  IOCC 6A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  N
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510F
  Part Number SC5510F
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 11A
  IOCC 10A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510FH
  Part Number SC5510FH
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 11A
  IOCC 10A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  N
  Rdson 9mΩ
  Package QFN 2x2
 • Buy SC5510G
  Part Number SC5510G
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 13A
  IOCC 10A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  256ms/80ms/16ms/16ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510H
  Part Number SC5510H
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.4V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 11A
  IOCC 10A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510I
  Part Number SC5510I
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.475V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 11A
  IOCC 10A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510J
  Part Number SC5510J
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.275V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 5A
  IOCC 5A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510K
  Part Number SC5510K
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.475V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 8A
  IOCC 8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510L
  Part Number SC5510L
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.95V
  Vodv
  hysteresis
  200mV
  IODC 8A
  IOCC 8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2-8L
 • Buy SC5511A
  Part Number SC5511A
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.425V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 8A
  IOCC 5.3A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2.5x3.5
 • Buy SC5516A
  Part Number SC5516A
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.4V
  Vodv
  hysteresis
  600mV
  IODC 10A
  IOCC 2.4A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  256ms/80ms/16ms/16ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 19mΩ
  Package SOT23-5
 • Buy SC5516B
  Part Number SC5516B
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.425V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.8V
  Vodv
  hysteresis
  200mV
  IODC 5.2A
  IOCC 4,8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  256ms/80ms/16ms/16ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 19mΩ
  Package SOT23-5
 • Buy SC5516C
  Part Number SC5516C
  Support
  cell
  1s
  Vocv 4.475V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.8V
  Vodv
  hysteresis
  200mV
  IODC 5.2A
  IOCC 4.8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  256ms/80ms/16ms/16ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 19mΩ
  Package SOT23-5
 • Buy SC5550
  Part Number SC5550
  Support
  cell
  2-5s
  Vocv 4.375V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  200mV
  IODC +45mV
  IOCC -15mV
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  24ms/1024μs/512μs/10ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson Ext. Mos
  Package TSSOP -20
 • Buy SC5650
  Part Number SC5650
  Support
  cell
  2-5s
  Vocv 4.425V
  Vocv
  hysteresis
  100mV
  VODV 2.3V
  Vodv
  hysteresis
  200mV
  IODC +80mV
  IOCC -10mV
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  24ms/1024μs/512μs/10ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson Ext. Mos
  Package TSSOP -20
扫码关注微信
联系我们Contact us
地址:上海市浦东新区晨晖路1000号
客服电话:021-58309616
企业邮箱:sc-sales-service@southchip.com
Copyright ©2018-2020 上海南芯半导体科技有限公司
犀牛云提供云计算服务