Battery Protector
Battery Protector

SC551x,单节锂电池保护芯片,超低Rdson,提供过充保护、过放保护、短路保护等功能


 • Buy SC5510A
  Part Number SC5510A
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 8A
  IOCC 8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package QFN 2×2
 • Buy SC5510B
  Part Number SC5510B
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.425V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.8V
  Vodv
  hysteresis
  200mV
  IODC 8A
  IOCC 8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510C
  Part Number SC5510C
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.8V
  Vodv
  hysteresis
  200mV
  IODC 8A
  IOCC 8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510D
  Part Number SC5510D
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.425V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 8A
  IOCC 8A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510E
  Part Number SC5510E
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.275V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 7A
  IOCC 6A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510EH
  Part Number SC5510EH
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.275V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 7A
  IOCC 6A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  N
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510F
  Part Number SC5510F
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 11A
  IOCC 10A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510FH
  Part Number SC5510FH
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 11A
  IOCC 10A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  N
  Rdson 9mΩ
  Package QFN 2x2
 • Buy SC5510G
  Part Number SC5510G
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 13A
  IOCC 10A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  256ms/80ms/16ms/16ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510H
  Part Number SC5510H
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.4V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 11A
  IOCC 10A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5510I
  Part Number SC5510I
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.4V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 11A
  IOCC 10A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2x2
 • Buy SC5516A
  Part Number SC5516A
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.3V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.4V
  Vodv
  hysteresis
  600mV
  IODC 10A
  IOCC 2.4A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  256ms/80ms/16ms/16ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 19mΩ
  Package SOT23-5
 • Buy SC5511A
  Part Number SC5511A
  Support
  cel
  1s
  Vocv 4.425V
  Vocv
  hysteresis
  200mV
  VODV 2.5V
  Vodv
  hysteresis
  400mV
  IODC 8A
  IOCC 5.3A
  TOCV/TODV/
  TODC/TOCC
  128ms/40ms/8ms/8ms
  0V
  charge
  Y
  Rdson 9mΩ
  Package DFN 2.5x3.5
扫码关注微信
联系我们Contact us
地址:上海市浦东新区晨晖路1000号
客服电话:021-58309616
企业邮箱:sales@southchip.com
Copyright ©2018-2020 上海南芯半导体科技有限公司
犀牛云提供云计算服务